Servicii

Cabinetul de Avocat „Serban Constantina Cristina” prin avocatii sai va sigura asistenta juridica si reprezentare in instanta pentru toate litigiile care se incadreaza in domeniile de competenta ale Cabinetului.

Consultanta si asistenta juridica in raport cu prevederile Legii nr. 31/1990, serviciirepublicata, privind societatile comerciale:

 • elaborarea si redactarea de opinii legale;
 • participarea la sedintele AGA si CA;
 • avizarea hotararilor AGA si CA;
 • proceduri in fata Oficiului Registrului Comertului ;
 • transferul partilor sociale, etc.
 • Consultanta si asistenta juridica privind asociatiile si fundatiile.
 • Acordarea de consultanta in materia dreptului contractelor:
 • informarea clientului despre normele imperative ale legii;
 • stabilirea cadrului legal pentru relatia contractuala in faza de proiect;
 • participarea la negocieri precontractuale;
 • participare la negocierea clauzelor contractuale;
 • avizarea formelor contractuale finale;
 • aspecte legate de subcontractari;
 • proceduri intermediare;
 • modalitati de reziliere a contractelor;
 • proceduri privind obligarea la indeplinirea fortata a obligatiilor;
 • derularea procedurii de mediere;
 • proceduri de antrenare a raspunderii contractuale, etc.

 

DREPT CIVIL SI PROCESUAL CIVIL:

 • consultanta referitoare la dreptul de proprietate;
 • consultanta si redactari de contracte;
 • revendicari imobiliare, terenuri si constructii; achizitii imobiliare;
 • succesiuni si partaje;
 • evacuari;
 • iesire din indiviziune;
 • recuperari de creante;
 • anulari de acte si contracte;
 • infiintari de asociatii, fundatii si federatii;
 • litigii referitoare la drepturile familiale, incredintarea minorilor, custodia exclusiva sau comuna a minorilor, pensie de intretinere s.a.;
 • modificari ale actelor de stare civila, recunoasterea sau stabilirea paternitatii minorilor, tagada paternitatii, adoptia;
 • litigii referitoare la drepturle si obligatiile angajatului, angajatorului si a celorlalte drepturi ce deriva din dreptul muncii;
 • executari silite s.a.